GALAPAGOS ISLANDS - CRUISES

RATES 2011
 
3 Night Cruise
4 Night Cruise
7 Night Cruise
Boat & Cabin Type
From/To
Dbl
Tpl
Sgl
Quad
From/To
Dbl
Tpl
Sgl
Quad
From/To
Dbl
Tpl
Sgl
Quad
Galapagos Legend (Low Season: January 5-March 28, May 15-June 20, September 1-30, November 25-December 15)
Standard
Mo-Th
1290
-
-
-
Th-Mo
1740
-
-
-
Mo & Th
2990
-
-
-
Moon
Mo-Th
1540
-
-
-
Th-Mo
1990
-
-
-
Mo & Th
3390
-
-
-
Junior Suite
Mo-Th
1840
-
-
-
Th-Mo
2490
-
-
-
Mo & Th
3990
-
-
-
Legend Suite
Mo-Th
2090
-
-
-
Th-Mo
2790
-
-
-
Mo & Th
4490
-
-
-
Balcony suites
Mo-Th
2390
-
-
-
Th-Mo
3090
-
-
-
Mo & Th
4890
-
-
-
Galapagos Legend (High Season: Rest of the year)
Standard
Mo-Th
1353
-
-
-
Th-Mo
1803
-
-
-
Mo & Th
3115
-
-
-
Moon
Mo-Th
1603
-
-
-
Th-Mo
2053
-
-
-
Mo & Th
3515
-
-
-
Junior Suite
Mo-Th
1903
-
-
-
Th-Mo
2553
-
-
-
Mo & Th
4115
-
-
-
Legend Suite
Mo-Th
2153
-
-
-
Th-Mo
2853
-
-
-
Mo & Th
4615
-
-
-
Galapagos balcony
Mo-Th
2453
-
-
-
Th-Mo
3153
-
-
-
Mo & Th
5015
-
-
-
 
Coral 1 (Low Season: January 5-March 28, May 15-June 20, September 1-30, November 25-December 15)
Standard
Su-We
1290
-
-
-
We-Su
1740
-
-
-
Su & We
2990
-
-
-
Moon
Su-We
1540
-
-
-
We-Su
1990
-
-
-
Su & We
3390
-
-
-
Junior
Su-We
1840
-
-
-
We-Su
2490
-
-
-
Su & We
3990
-
-
-
Coral 1 (High Season: Rest of the year)
Standard
Su-We
1353
-
-
-
We-Su
1803
-
-
-
Su & We
3115
-
-
-
Moon
Su-We
1603
-
-
-
We-Su
2053
-
-
-
Su & We
3515
-
-
-
Junior
Su-We
1903
-
-
-
We-Su
2553
-
-
-
Su & We
4115
-
-
-
 
 
3 Night Cruise
4 Night Cruise
7 Night Cruise
Boat & Cabin Type
From/To
Dbl
Tpl
Sgl
Quad
From/To
Dbl
Tpl
Sgl
Quad
From/To
Dbl
Tpl
Sgl
Quad
Coral 2 (Low Season: January 5-March 28, May 15-June 20, September 1-30, November 25-December 15)
Standard
Su-We
1290
-
-
-
We-Su
1740
-
-
-
Su & We
2990
-
-
-
Moon
Su-We
1540
-
-
-
We-Su
1990
-
-
-
Su & We
3390
-
-
-
Junior
Su-We
1840
-
-
-
We-Su
2490
-
-
-
Su & We
3990
-
-
-
Coral 2 (High Season: Rest of the year)
Standard
Su-We
1353
-
-
-
We-Su
1803
-
-
-
Su & We
3115
-
-
-
Moon
Su-We
1603
-
-
-
We-Su
2053
-
-
-
Su & We
3515
-
-
-
Junior
Su-We
1903
-
-
-
We-Su
2553
-
-
-
Su & We
4115
-
-
-
 
Galapagos Explorer II (Low Season: January 8-14, May 1-June 15, November 24-December 15)
Renaissance Suite Explorer/Erickson
We-Sa
2100
-
-
-
Sa-We
2800
-
-
-
We & Sa
4600
-
-
-
De Luxe Balcony Suite Erickson
We-Sa
1970
-
-
-
Sa-We
2620
-
-
-
We & Sa
4320
-
-
-
Renaissance Panoramic
Erickson
We-Sa
1875
-
-
-
Sa-We
2495
-
-
-
We & Sa
4110
-
-
-
Premium Suite Marco Polo
We-Sa
1705
-
-
-
Sa-We
2275
-
-
-
We & Sa
3740
-
-
-
Classic Suite Magellan/Columbus
We-Sa
1550
-
-
-
Sa-We
2060
-
-
-
We & Sa
3395
-
-
-
Galapagos Explorer II (High Season: Rest of the year)
Renaissance Suite Explorer/Erickson
We-Sa
2245
-
-
-
Sa-We
2995
-
-
-
We & Sa
4920
-
-
-
De Luxe Balcony Suite Erickson
We-Sa
2105
-
-
-
Sa-We
2800
-
-
-
We & Sa
4620
-
-
-
Renaissance Panoramic
Erickson
We-Sa
2005
-
-
-
Sa-We
2670
-
-
-
We & Sa
4400
-
-
-
Premium Suite Marco Polo
We-Sa
1825
-
-
-
Sa-We
2430
-
-
-
We & Sa
4000
-
-
-
Classic Suite Magellan/Columbus
We-Sa
1655
-
-
-
Sa-We
2205
-
-
-
We & Sa
3630
-
-
-
 
Isabela II
Master Suite Queen
Tu-Fri
1907
-
-
-
Fri-Tu
2543
-
-
-
Tu-Tu
4450
-
-
-
Classic cabin Twin / Double
Tu-Fri
1816
-
-
-
Fri-Tu
2422
-
-
-
Tu-Tu
4238
-
-
-
Standard Cabin Double
Tu-Fri
1703
-
-
-
Fri-Tu
2272
-
-
-
Tu-Tu
3975
-
-
-
Standard Cabin Single
Tu-Fri
-
-
2214
-
Fri-Tu
-
-
2953
-
Tu-Tu
-
-
5168
-
| Next |

Taxes: Galapagos Island Nat'l Park $100
The Company |
Galapagos Islands |
Cruises |
Itineraries |
Ever changing Galapagos |
Rates |
Hotels and Mainland Packages |
Airfares |
Reservations |
FAQ |
Terms |
Home